Den naturlige veien til en lydig hund

Velkommen
Våre kurs
Kurskalender
Avdelinger
Instruktører
Hvorfor velge oss?
Kontakt oss
Tips og artikler
Spørsmål og svar
Jobbe med hund?
Info før kurs

Bilde og Filmgalleri

 
Del |   

følg oss på facebook


 
Du er her: // Artikler / Hunder trenger aktivisering

Hunder trenger aktivisering

Anders Hallgren Hentet fra "Dyr og Mennesker i Fokus", jubileumsbok til Groruddalen Dyreklinikk AS. 1987

Aktivisering vil antakelig bli det nye viktige emnet for hundeeiere i deres daglige omgang med sin hund. Hvor viktig det er å aktivisere sin hund vil jeg beskrive her:

Undersøkelse 1

Våren 1977 gjorde jeg en undersøkelse for å se hvor aktive selskapshunder er. Våre hunders forfedre og dagens ville slektninger, som f.eks. ulven, mosjonerer flere timer daglig. Mye av tiden brukes til jakt. Jeg forventer derfor at dagens hunder tar opp arven og er aktive dyr, i hvert fall til en viss grad.

Jeg ville også prøve å finne ut om for lite aktivitet eller mosjon kunne relateres til problematisk atferd hos hunder.

Studiet tilfredstiller ikke alle krav til vitenskaplige publikasjoner. Det er å betrakte som et pilotprosjekt. Ca. 200 hundeeiere fyllte ut et skjema som viste hvor mye hundene mosjonerte utendørs, og hvor stor aktiviteten var innendørs. Spørsmålene skilte mellom turgåing, bevegelse i haven og andre former for aktivitet som lek etc. Eiere som hadde problemer med å takle sin hund, ble bedt om å gjøre rede for problemstillingen, og hvor alvorlig denne var.

Flesteparten av deltakerne var interesserte hundeeiere. De gikk på kurs og forelesninger om hunder, var medlemmer av hundeklubber osv.

 

Resultater

Dataene var overraskende som du kan se:

 Hviletid pr. døgn

 max. 18 timer

 18-20 timer

 minst 20 timer

 Fordeling av hunder

 34%

 27%

 39%

 Hunder med problemer

 47%

 75%

 82%

Tabellen viser at en tredjedel av hundene i denne undersøkelsen var aktive minst 6 timer pr. dag. 27% var aktive 4-6 timer daglig (hvilte 18-20 timer) og 39% var i ro 20-24 timer daglig.

Forekomsten av atferdsproblemer var forskjellig i de tre gruppene. I den aktive gruppen rapporterte ca. halvparten av hundeeierne atferdsproblemer (47%). De fleste i denne gruppen oppfattet dette som små problemer. 75% i mellomgruppen viste atferdsproblemer. Halvparten av eierne oppfattet dette som alvorlige problemer. I gruppen med passive hunder hadde hele 82% atferdsproblemer som de fleste oppfattet som alvorlige problemer.

 

Undersøkelse 2

Denne ble utført i 1985 og er heller ikke stor nok til å tilfredstille strikt vitenskaplig standard. Medlemmene av "Nya hund-eierföreningen", en forening med ca. 1000 medlemmer, ble spurt om de samme spørsmålene som i forrige undersøkelse. 329 eiere med 379 hunder svarte. Svarene var slik:

 

* 17 hunder (4,5%) var bare aktive 1 time (!) pr. døgn

* 77 hunder (20,6%) var aktive 2 timer i døgnet

* 102 hunder (27,3%) var aktive 3 timer i døgnet.

* 97 hunder (25,9%) var aktive 5 timer i døgnet

* 47 hunder (12,6%) var aktive 6 timer i døgnet

 

I relasjon til problematisk atferd, var fordelingen slik:

 Aktivitetstid

 Forekomst blant hundene

 Med problemer

 1-2 timer

 4,5 %

 83%

 2-3 timer

 20,6%

 78%

 3-4 timer

 27,3%

 76%

 4-5 timer

 25,9%

 68%

 5-6 timer

 9,1%

 74%

 > 6 timer

 12,6%

 51%

Denne undersøkelsen viser at halvparten av hundene (52,5%) var i ro mer enn 20 timer pr. døgn. 77% av denne gruppen hadde atferdsproblemer. Flesteparten av dem alvorlige, i følge eier. 35% var i ro 18-20 timer og 69,5% var problematiske. Halvparten av disse hadde alvorlige problem. I gruppen med de mest aktive hundene hadde ca. halvparten problematisk atferd, men bare 1/3 hadde alvorlige problemer.

 

Undersøkelse 3

I arbeidet til Anders Hallgren og Marie Hansson har hundeeiere fått telefonkonsultasjoner omtrent 7 timer pr. uke. I en del av disse tilfellene har det blitt utført en stressanalyse, hvor blant flere andre ting, understimulering er registrert. Frekvensen av telefonsamtaler er ca. 1000 pr. år. I 1985 ble det foretatt 342 stressanalyser i dette materialet, som består av hundeeiere som søker hjelp for problematisk atferd hos sine hunder. Fordelingen i denne gruppen viste at understimulering er en svært viktig årsak til problemer. 86,5% av hundene som hadde problemer var i ro mer enn 20 timer pr. døgn!

Disse resultatenPrint denne siden Tips en venn   
Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om nyheter og nye hundekurs:  
   
  Kontakt oss -  Sitemap
Den naturlige veien til en lydig hund
Publiseringsløsning, nettside og Webdesign av Imbera AS