Denne siden er skrevet ut på www.hundeakademiet.no - gå tilbake til tekstsiden

Vil min lille miniatyrvalp være i samme gruppe som store raser?

Vil min lille miniatyrvalp være i samme gruppe som store raser?

 

Ved noen tilfeller deler vi inn grupper etter rase og nivå, men i utgangspunktet er vi nøye med at alle raser skal lære å omgåes uansett størrelse da dette er viktig for hunden videre i livet. Det vil alltid være en kyndig instruktør til stede å vurdere hvilke hunder som passer sammen.