Denne siden er skrevet ut på www.hundeakademiet.no - gå tilbake til tekstsiden

Du har fått plass...


Du har fått plass på kurset så lenge du har sendt inn vårt påmeldingsskjema, fått en automatisk bekreftelse på mail og betalt inn kursavgiften. Vi har da registrert deg i systemet vårt. Er du i tvil om du har plass så send oss en sms så sjekker vi det opp. Tlf: 95966812.
 
For at vi skal kunne jobbe profesjonellt med kurs for hundeeiere er kurset bindende som du har bekreftet ved påmelding.

Det vil si at du blir belastet for kursavgiften om du ikke møter. Kursavgift refunderes ikke.

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Refusjon/ delvis refusjon av kursavgift gis kun ved fremlagt legeerklæring/veterinærerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til HundeAkademiet snarest etter sykemeldingsdato.

Det hender derimot at vi må avlyse kurs ved for få deltagere eller sykdom hos instruktør. Dersom dette skjer tilbakebetales selvfølgelig alle innbetalinger.